Perspectieven op Verandermanagement

Verschillende perspectieven op de werkelijkheid sturen aan op verschillende managementoplossingen. Elk perspectief werpt een ander licht op praktische vraagstukken en uitdagingen, en leidt ook tot andere analyses en strategieën.

Hoe herken je die perspectieven, en hoe pas je ze toe in de praktijk? In de workshop Perspectieven op Verandermanagement leer je thema’s als leiderschap, weerstand en implementatie vanuit verschillende paradigma’s te analyseren en toe te passen op casussen die je zelf aandraagt.

Programma nummer twee

tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën

tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën

Onderzoeksmethoden

Hier een extra beschrijving - Hier een extra beschrijving - Hier een extra beschrijving - Hier een extra beschrijving - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën

tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën - tweedaagse workshop over paradigma's en theorieën